கழக அறிமுகம்

செயலவை குழு

எண்
Number
பொறுப்பு
Responsibilities
பெயர்
Name
1 தலைவர் President திரு மு ஹரிகிருஷ்ணன் Mr M Harikrishnan
2 முதல் துணைத் தலைவர் 1st Vice President திருவாட்டி புஷ்பலதா கதிரவேலு Ms Pushpalatha Kathiravelu
3 இரண்டாம் துணைத் தலைவர் 2nd Vice President திருமதி பத்மினி செல்லையா Ms Padmini Chelliah
4 கௌரவச் செயலாளர் Honorary Secretary திரு தாம் சண்முகம் Mr Tam Shanmugam
5 முதல் துணைச் செயலாளர் 1st Assistant Secretary திரு ச இராம்குமார் 1st Assistant Secretary
6 இரண்டாம் துணைச் செயலாளர் 2nd Assistant Secretary திருமதி ப அழகுநிலா Ms P Azhagunila
7 கௌரவப் பொருளாளர் Honorary Treasurer திருமதி வசந்தம் ராஜூ Ms Vasandam Raju
8 துணைப் பொருளாளர் Assistant Treasurer திரு கோ ரெங்கபிரசாத் Mr G Rengaprasath
9 செயலவை உறுப்பினர் Committee Member திரு எஸ் ராஜகோபால் Mr S Rajagopal
10 செயலவை உறுப்பினர் Committee Member முனைவர் சீதாலட்சுமி Dr Seethalakshmi
11 செயலவை உறுப்பினர் Committee Member திரு ச பொற்செழியன் Mr S Porhcisaliyan
12 செயலவை உறுப்பினர் Committee Member திருமதி உமா ராஜன் Ms Uma Rajan
13 செயலவை உறுப்பினர் Committee Member திரு சீ பழனியப்பன் Mr A Palaniappan
14 செயலவை உறுப்பினர் Committee Member திருமதி சுனிலா ரமேஷ் Ms Sunila Ramesh
15 செயலவை உறுப்பினர் Committee Member திரு பர்விஸ் அஹமது மொஹமட் கௌஸ் Mr Parvis Ahamed s/o Mohamed Ghouse