நிகழ்ச்சிகள்

Event Details

திருக்குறள் விழா 2018

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 31-03-2018
நேரம் : 6 PM 9 PM
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954
Cost : None
E-mail : tirukkuralvizha@tamilmozhi.org

தேதி: சனிக்கிழமை 31 மார்ச் 2018  காலை 6:00 - 9:00 மணி வரை

இடம்: உமறு புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம், 2 பீட்டி சாலை சிங்கப்பூர் 209954 
Contact : Anand Mitra: 9450 6787