நிகழ்ச்சிகள்

பாரதியார் விழா 2021
பாரதியார் நினைவு நூற்றாண்டு விழா போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 12-12-2021
நேரம்: 9 AM to 6 PM
இடம்: ZOOM இணையம்

ஔவையார் விழா போட்டிகள் 2021
பாலர் மற்றும் தொடக்க நிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 25-07-2021
நேரம்: 9 AM to 3 PM
இடம்: ZOOM இணையம்

திருக்குறள் விழா 2021போட்டிகள்
பாலர் மற்றும் தொடக்க நிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 21-03-2021
நேரம்: 9 AM to 4 PM
இடம்: ZOOM இணையம்
Showing 1 to 3 of 26 entries