நிகழ்ச்சிகள்

திருக்குறள் கட்டுரைப் போட்டி 2022
தமிழ்மொழி பண்பாட்டுக் கழகம் தமிழ் முரசுடன் இணைந்து திருக்குறளை மையமாகக் கொண்டு பொதுமக்களுக்கான கட்டுரைப் போட்டி

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 14-04-2022 to 30-04-2022
நேரம்: 12 AM to 12 PM
இடம்: கீழே குறிப்பிட்டுள்ள தகவலை பின்பற்றவும்

திருக்குறள் விழா 2022 போட்டிகள்
பாலர், மழலையர், மற்றும் தொடக்க நிலை, உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் தொடக்கக்கல்லூரி மாணவர்கள், பொதுமக்களுக்கான போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 27-03-2022
நேரம்: 9 AM to 3 PM
இடம்: ZOOM இணையம்

பாரதியார் விழா 2021
பாரதியார் நினைவு நூற்றாண்டு விழா போட்டிகள்

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்...!
நாள்: 12-12-2021
நேரம்: 9 AM to 6 PM
இடம்: ZOOM இணையம்
Showing 1 to 3 of 28 entries