நிகழ்ச்சிகள்

Event Details

ஒளவையார் விழா 2018

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்....!
நாள்: 12-08-2018
நேரம் : 6 PM
இடம்: Umaru Pulavar Tamil Language Centre, 2 Beatty Road, Singapore 209954

தேதி: ஞாயிறு 12ம் ஆகஸ்ட் 2018

மாலை மணி 6:00க்கு

இடம்: உமறு புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்,

2 பீட்டி சாலை சிங்கப்பூர் 209954