நிகழ்ச்சிகள்

Event Details

ஒளவையார் விழா 2019

நுழைவு: அனுமதி இலவசம்....!
நாள்: 24-08-2019
நேரம் : 6 PM
இடம்: MDIS Auditorium, 501 Stirling Road, Singapore 148951

தேதி : சனிக்கிழமை 24ம் ஆகஸ்ட் 2019

நேரம் : மாலை மணி 6:00க்கு

இடம் : MDIS Auditorium,
501 Stirling Road, Singapore 148951

Guest of Honour : Ms Indranee Rajah (Minister, Prime Minister's Office)
Keynote Speaker : Dr Parveen Sultana (Asst. Professor / JBAS College in Chennai)

FREE ADMISSION ALL ARE WELCOME !